Med anledning av nya direktiv från myndigheter/förbund öppnar vi gradvis upp våra lokaler för träning från och med 14 december även för födda 2005 och tidigare. Följande gäller utöver normala regler såsom att inte besöka klubben om man själv eller samboende känner någon form av symptom eller har smittade närstående:

  • Omklädningsrum/dusch får inte utnyttjas, endast träningslokaler.
  • Speciella regler för rengöring av träningsredskap före/efter träning, se separat information i lokalen.
  • Vi reserverar från och med idag tider för träning i mindre grupper för tävlingssatsande seniorer och Junior A. De som är berörda av detta får speciell information om detta.
  • För övriga medlemmar kommer vi införa ett bokningssystem med möjlighet till träning utanför de tider som är reserverade för tävlingssatsande eller för ungdom/barn födda 2006 eller senare, samtidigt som vi då begränsar antalet personer som tränar samtidigt. Bokningssystemet är ännu inte på plats, vi återkommer när det så är och hur man bokar träningstid.

Vi kommer fortlöpande informera vad som gäller på vår hemsida, dvs avser inte att kontinuerligt informera om förändringar via mail.

Hälsningar Styrelsen