Bli medlem

Vi välkomnar nya medlemmar och har ambitionen att det ska vara enkelt och trevligt att vara medlem i Mölndals Roddklubb. Vår förhoppning är att alla medlemmar ska utnyttja möjligheterna till träning och att alla ska känna sig välkomna. För att bli medlem och utnyttja klubbens lokaler och utrustning finns emellertid några regler som skall följas för allmän trevnad och för att undvika olyckshändelser.
 • Bli väl förtrogen och respektera de säkerhetsregler som gäller vid rodd på vattnet

 • Medlemsavgiften ska vara insatt på klubbens bankgiro inom en månad från första träningstillfället.
 • Medlemsavgiften betalas per kalenderår
 • Man är som medlem skyldig att sätta sig in i och delta i klubbens verksamhet och aktiviteter. Det gäller först och främst handhavande av båtar, träningsredskap och skötsel av lokaler.
 • Fyll i formuläret samt betala in medlemsavgiften till vårt
 • bankgiro 5422-9786 alternativt Swisha till 123 669 46 65 och märk inbetalningen med Medlemsavgift och Namn på alla personer
 • Efter inbetald medlemsavgift kan passerkort till anläggningen sökas enligt följande rutin.
 • Passerkort spärras om medlemsavgift ej betalas efter utskickad påminnelse. Upplåsning av kort görs mot en administrativ avgift på 200kr efter att medlemsavgiften betaltas in.
 • Inbetalad medlemsavgift innebär samtycke om att vi sparar personuppgifter. Vill du ha begränsningar eller motsätter dig att vissa uppgifter, bilder eller filmklipp används åligger det dig som medlem att meddela MRK detta via medlemsregistret@mrk.nu.
 • För att tävla för Mölndals Roddklubb behöver du utöver medlemsavgiften betala in 200 kr för tävlingslicens. Inbetalningen görs till klubben på samma sätt som medlemsavgiften. Inbetalda licenser kommer att betalas in till svenska roddförbundet i slutet av månaden så se till att du har betalat din licens i god tid innan anmälan till tävling.
 • Personer som deltar i aktiviteter som tex roddskola och barngymnastik registreras i vårt medlemsregister för rapportering av aktivitetsstöd. För att delta i andra aktiviteter krävs ordinarie medlemskap.

Medlemsavgifter 2024

Familj

2600 årligen

Gifta/sambo med barn (tom 18 år) boende på samma adress

Senior

1700 årligen

19 år och uppåt

Ungdom

1000 årligen

Upp tom 18år

Passiv

200 årligen

Stödjande

För att tävla för Mölndals Roddklubb behöver du utöver medlemsavgiften betala in 200 kr för tävlingslicens. Inbetalningen görs till klubben på samma sätt som medlemsavgiften i god tid INNAN anmälningstiden till tävlingen går ut

Personuppgifter

Som medlem i Mölndals Roddklubb, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om GDPR och kraven på behandling av personuppgifter finns här.

  Medlemsuppgifter:

  Ditt namn (obligatorisk)

  Ditt personnummer (obligatorisk)

  Din Adress (obligatorisk)

  Ditt Telefonnummer(obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Typ av medlemskap (obligatorisk)

  Övriga Familjemedlemmar inkl personnummer

  Övrigt