Gäller från måndag v5 och vidare till dess ny information kommunicerats från styrelsen.

Tillfälligt schema för att förtydliga under rådande pandemi enligt nedan:

TidTräningsgruppPlats
Måndagar
17.30-20.00
Senior Grupp 1 + Junior AGym + Roddmaskiner Båthus
Måndagar
18.00-20.00
UngdomsgruppenRoddmaskin i Klubbhuset
Tisdagar
17.30-20.00
Senior Grupp 2Gym + Roddmaskiner Båt/Klubbhus
Onsdagar
17.30-20.00
Senior Grupp 1 + Junior AGym + Roddmaskiner Båt/Klubbhus
Onsdagar
18.00-20.00
UngdomsgruppenLackarebäcksskolan
Torsdagar
17.30-20.00
Senior Grupp 2Gym + Roddmaskiner Båt/Klubbhus
Fredagar
17.30-20.00
Senior Grupp 1 + Junior AGym + Roddmaskiner Båt/Klubbhus
Lördagar
09.00-12.00
Senior Grupp 2Gym + Roddmaskiner Båt/Klubbhus
Söndagar
09.30-11.00
UngdomsgruppenRoddmaskin i Klubbhuset
Uppdaterad 2021-01-27

Övrig tid, som ej är bokad enligt ovan, kan samtliga
medlemmar boka in sig vilket görs här.

Max 4 deltagare i respektive klubbhus och gym.

Regler

  • Gruppen är fast och inga byten får ske mellan grupperna för inomhusträning
  • Loggbok i träningslokalen (datum/tid) – där ALLA skriver in sig (även på ej schemalagd tid)
  • Sprita av utrustning före och efter nyttjande
  • Roddmaskiner i båthuset – roddpassen körs med stora mellanrum mellan maskinerna (med 3 meters mellanrum). 2 maskiner i Båthuset, resten i klubbhuset, (kan justeras av styrelsen med fler maskiner i båthuset om behov uppstår)
  • Träningsgrupperna ansvarar för städning av lokalerna efter varje pass, se till att ytdesinficera när passet är klart, samt töm papperskorgar etc.
  • Resor till och från träningen skall ske individuellt (ej kollektivtrafik)
  • Omklädningsrummen får ej användas, ombyte och dusch utförs hemma
  • Ombesörj god tillgång på handsprit/rengöringsmedel i träningsutrymmena (meddela om det börjat ta slut)
  • Håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom