Kallelse till Mölndals Roddklubbs andra årsmöte 2020 bifogas nedan. Enligt förra årsmötets beslut avslutas numera verksamhetsåret 31 oktober och årsmöte hålls i december. Vid detta årsmöte rapporteras verksamheten 1 januari-31 oktober 2020.

I rådande pandemisituation har vi beslutat att årsmötet hålls helt digitalt. Se vidare information kring anmälan i kallelsen. Vi tycker detta såklart är mycket tråkigt men vi anser inte att ett fysiskt möte är i enlighet med restriktioner som gäller. Vi hoppas att många kan och vill delta digitalt och att vi kan genomföra ett bra, öppet och konstruktivt årsmöte.

Med önskan om stort deltagande vid årsmötet, roddarhälsningar Styrelsen MRK genom Folke Brundin