Roddregler

Du måste kunna simma 200 meter med kläder för att få ro eller styra någon av klubbens båtar.

  • Du är personligen ansvarig för din egen säkerhet och skyldig att kontrollera att den båt du använder är i gott skick för rodd.
  •  Roddaren skall ha läst och förstått ”Trafikregler på Rådasjön” och ta ansvar för sin och andras säkerhet på vattnet.

Vid vinterrodd när vattnet är kallare än 12°C (troligtvis tiden mellan 1 november till 15 april) gäller specifikt att:

  • Vattnet skall vara helt fritt från is.
  • Under denna tid är rodd i 1x och 2- utan medföljande följebåt ej tillåten.
  • Flytväst bör alltid användas.
  • Följebåtförare skall ha med mobiltelefon, flytväst, livboj och ”död mans grepp” skall tillämpas.
  • Roddarna skall tillsammans med tränaren kontrollera att de yttre förhållandena är rätt med avseende på vind, vatten, lufttemperatur och sikt.
  • Om någonting händer stanna kvar vid båten eller klättra upp på båten i väntan på hjälp.

Nedanstående faktatext beskriver vad som händer när någon hamnar i kallt vatten:

När vattnet är kallt, runt 10°C, finns det en tydlig fysiologisk reaktion som inträffar princip omedelbart, den kallas köldchocken. Under denna period drabbas man av ökad puls och stigande blodtryck, okontrollerad och flämtande andning och i vissa fall koordinationssvårigheter. Denna period kan vara allt mellan ett par sekunder till ett par minuter beroende på olika faktorer, och den kan vara dödlig. Faktum är att nästan 20% av de som dör i kallt vatten gör det inom två minuter. Man får panik och drar kallsupar och drunknar. Om man har hjärtproblem kan reaktionen trigga en hjärtinfarkt.

För att överleva denna fas måste man ta det lugnt och få kontroll över sin andning så man inte drar i sig kallsupar. Det gör man genom att veta att flämtande går över om man bara tar det lugnt!

Med flytväst kan man klara sig betydligt längre tid!

Det bästa sättet att värma upp en mycket starkt nerkyld person är genom en hjärtlungmaskin, som värmer upp kroppen från insidan. Använd inte omedelbart varma bad eller bastu på en kraftigt nerkyld person. En kraftigt nerkyld människa kan avlida genom att komma in i för varm miljö för snabbt! Ta alltid kontakt med läkare!

Rulla till toppen