Trafikregler


Rodd I Banan
Rodd upp mot start sker i de tre banorna närmast båthuset (bana 4-6)

Rodd från start till mål sker i de tre bortre banorna från båthuset sett (bana 1-3) Lämna om möjligt gärna de två mittbanorna (bana 3 & 4) fria.

Rodd från bryggan till banorna sker i riktning rakt ut från bryggan till banan eller i riktning mot start för att undvika krock med de som ror från mål till bryggan.


Vid rodd från mål till bryggan utanför banan var särskilt uppmärksam på grundet i vasskanten – utmärkt med en orange kon.


Den långsammaste båten har väjningsplikt så om du ror i banan och är på väg att bli ikapprodd av en annan båt lämna i god tid banan så att den snabbare båten kan passera.

Var här uppmärksam på att du håller dig till trafikreglerna ovan. Om du undviker att ro mitt banorna har du löst det problemet då du om du blir ikapprodd kan välja antingen den banan eller att gå utanför bansystemet tills dess att båten har passerat. Även vid rodd i banorna kan det förekomma fritidsbåtar, kanoter, simmare eller liknande i din färdväg. Var uppmärksam på detta – särskilt vid den sista delen in mot mål förbi badplatsen.


Rodd i Mölnlyckeviken

När du är på väg in i eller ut ur viken och korsar banorna har DU väjningsplikt! Var alltsåuppmärksam på båtar som kan komma både från start och från mål enligt reglerna ovan.

Inne i viken ror du med stråksidan (höger sida) närmast land. Var noga med att hålla den sidan redan på väg in i viken för att undvika möte med båtar som är på väg ut ur viken på bergssidan.


Cirka 700 meter in i viken finns ett hopptorn. På grund av en lina måste detta oftast passeraspå utsidan. Du kan alltså inte ro mellan badbryggan och hopptornet. Det är viktigt att ha uppsikt över andra besättningar och genom att följa reglerna och hålla oss på rätt sida underlättar vi för varandra. Det är särskilt viktigt att vara extra uppmärksam i de smala partierna vid exempelvis passage av hopptornet.


Det är även viktigt att vara observant på fritidsbåtar, kanoter, simmare eller liknande i din färdväg. Det är inte säkert att de ser dig!


För särskilda regler vid vattentemperatur under 12 grader se roddregler

Rulla till toppen