Rådasiöregattan

MRK har beslutat att ställa in årets regatta. I det rådande Corona-läget ser vi inte att det går att samla en organisation som kan genomföra regattan på ett säkert sätt och har därför inte heller ansökt om polisens tillstånd.

Lilla Råda

MRK vill genomföra regattan, vilket dock förutsätter att vi får polisens tillstånd. Vi tror oss kunna organisera regattan enligt regler och rekommendationer, men ytterst är det polisen som måste bedöma att 50-personersregeln uppfylls. Det är möjligt att regattan utökas lite till att också innehålla några få klasser i mindre båtar för Junior A, utöver Junior B/C/D. Mer information om huruvida regattan kommer att genomföras eller inte kommer att publiceras här på hemsidan så fort vi har fått polisens svar på vår ansökan. Ansvarig för regattan är Anna Bailey.