Bli medlem

Vi välkomnar nya medlemmar och har ambitionen att det ska vara enkelt och trevligt att vara medlem i Mölndals Roddklubb. Vår förhoppning är att alla medlemmar ska utnyttja möjligheterna till träning och att alla ska känna sig välkomna. För att bli medlem och utnyttja klubbens lokaler och utrustning finns emellertid några regler som skall följas för allmän trevnad och för att undvika olyckshändelser.

Bli väl förtrogen och respektera de säkerhetsregler som gäller vid rodd på vattnet
Medlemsavgiften ska vara insatt på klubbens bankgiro inom en månad från första träningstillfället.
Medlemsavgiften betalas per kalenderår
Man är som medlem skyldig att sätta sig in i och delta i klubbens verksamhet och aktiviteter. Det gäller först och främst handhavande av båtar, träningsredskap och skötsel av lokaler.
Fyll i formuläret samt betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro 5422-9786 alternativt Swisha till 123 669 46 65 och märk inbetalningen med Medlemsavgift och Namn på alla personer
Efter inbetald medlemsavgift kan passerkort till anläggningen sökas enligt följande rutin.
Passerkort spärras om medlemsavgift ej betalas efter utskickad påminnelse. Upplåsning av kort görs mot en administrativ avgift på 200kr efter att medlemsavgiften betaltas in.
Inbetalad medlemsavgift innebär samtycke om att vi sparar personuppgifter. Vill du ha begränsningar eller motsätter dig att vissa uppgifter, bilder eller filmklipp används åligger det dig som medlem att meddela MRK detta via medlemsregistret@mrk.nu.
För att tävla för Mölndals Roddklubb behöver du utöver medlemsavgiften betala in 200 kr för tävlingslicens. Inbetalningen görs till klubben på samma sätt som medlemsavgiften. Inbetalda licenser kommer att betalas in till svenska roddförbundet i slutet av månaden så se till att du har betalat din licens i god tid innan anmälan till tävling.
Personer som deltar i aktiviteter som tex roddskola och barngymnastik registreras i vårt medlemsregister för rapportering av aktivitetsstöd. För att delta i andra aktiviteter krävs ordinarie medlemskap.

Medlemsavgifter 2024

Familj: 2600 kr årligen. Gift/sambo med barn boende på samma adress

Seniror: 1700 kr årligen. 19 år och uppåt.

Ungdom: 1000 kr årligen. Till och med 18 år.

Passiv: 200 kr årligen. Stödjande.

Ansökningformulär

  Medlemsuppgifter:

  Ditt namn (obligatorisk)

  Ditt personnummer (obligatorisk)

  Din Adress (obligatorisk)

  Ditt Telefonnummer(obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Typ av medlemskap (obligatorisk)

  Övriga Familjemedlemmar inkl personnummer

  Övrigt

  Rulla till toppen