22-23 Augusti är det dags för årets stora regatta på Rådasjön, som också blir premiärtävling på den nya roddbanan och första gången hela den nya roddarenan tas i bruk. Rådasiöregattan är en tävling som är öppen för alla roddare, där de yngsta är 10 år.

Tävling

Läs gärna mer i Inbjudan råda regatta 2015v6 för detaljer om anmälan och beställning av lunch. Anmälan görs på för ändamålet avsedd Mall och skickas till regatta.radasio@gmail.com Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast kl.18:00 fredagen den 14 Augusti. Är du medlem i någon av arrangörsklubbarna och/eller vill hjälpa till med arrangemanget, hör av dig till Joakim Toll (j_toll@hotmail.com) eller Oscar Gyllensten (osgyll@hotmail.com), din hjälp behövs och tas tacksamt emot.

Är du publik eller allmänt roddintresserad så är du välkommen ner till regattan, tävlingarna syns bäst från läktaren vid målområdet medan båtplats och servering finns vid roddklubben.

Välkomna!