Mölndals Roddklubb har beviljats ett stöd för nybyggnation av en roddanläggning i anslutning till båthuset.

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet, dels genom att skapa förutsättningar för den befintliga barn- och ungdomsverksamheten att bedriva roddträning på ett säkert och tillgängligt sätt året om, dels genom att inkludera personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga en roddbassängshall, en roddmaskinslokal, tillgänglighetsanpassade dusch- och omklädningsrum samt installera hiss, ramper och RWC.

Verksamheten i anläggningen kommer att bestå av organiserad och spontan roddträning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, roddkurser, öppet husdagar och prova-på-aktiviteter. Samarbete ska ske med kommunen och funktionshindersorganisationer.

Vi har ett arbete att säkra upp resterande finansiering, definiera anläggningen, söka tillstånd, planera genomförandet av byggnationen samt planera för och organisera verksamheten för nya grupper. Om allt går bra är det möjligt att vi kan sätta spaden i marken under året.