Inbjudan till Rådasiöregattan 2022

Mölndals roddklubb bjuder in till den årliga Rådasiöregattan helgen den 13-14 augusti 2022.

Lördag 13 augusti

Söndag 14 augusti

Tävlingsbestämmelser

Svenska Roddförbundets tävlingsbestämmelser tillämpas. Loppen startar efter i inbjudan angiven ordning. Vi förbehåller oss rätten att justera programmet, men ärliga förhållanden kommer att tas hänsyn till. Tidsförskjutning kan uppstå vid B- och C-finaler i förhållande till inbjudan. Försökslopp anordnas samma dag som loppet är inskrivet såvida inget annat meddelas. Dansk heatordning tillämpas. I masterklasserna tillämpas de nordiska handikappreglerna.

Anmälan

Anmälan görs genom följande länk.

Vid frågor kontakta regatta.radasio@gmail.com.

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast torsdagen den 4 augusti 2022 kl. 18.00.

Lottning

Lottning äger rum på RådaSiös regatta sekretariat kvällen innan tävlingen och en ny startlistan kommer därefter att läggas ut på nätet.

Startlista

Första anmälningslista kommer att finnas tillgänglig på www.mrk.nu från måndagen den 8 augusti 2022. En komplett och uppdaterat andra version av startlistan kommer att finnas tillgängligt kvällen innan tävlingen.

Försökslopp

Om fler än sex lag anmälts till samma lopp, anordnas försökslopp. Samtliga lag som ska deltaga i försökslopp ska vara vid start senast 5 min. före angiven starttid. Dansk heatordning tillämpas.

Delfinaler

Delfinaler ros i klasserna UD (10-12år) JC (13-14). Delfinalerna lottas båda dagarna.

Sveriges snabbaste roddare (SSR)

Sveriges snabbaste roddare, är ett sprintlopp över 250m för seniorer. Anmäl dig här och utmana eliten, i ett riktigt sprintlopp.

Anmälningsavgift

Senior, Junior och Master: 1x = 300 kr, 2x/2- = 500 kr, 4x-/4- = 800 kr, 8+ = 1200kr

Regattaföreningen RådaSiö föredrar att fakturera startavgifter och andra kostnader i efterhand. Vill förening betala in anmälningsavgift i förskott görs detta på Mölndals roddklubb

Bankgiro konto 5422-9786.

Efteranmälan

Om det inte orsakar ändringar i den ursprungliga startlistan när det gäller tider och antalet försökslopp, accepteras efteranmälan.

Avgift för efteranmälan är dubbel anmälningsavgift.

Avanmälan

Eventuell avanmälan skall meddelas till regatta.radasio@gmail.com. Innan måndagen den 8 augusti 2022 kl 16.00 debiteras ingen extra avgift utöver anmälningsavgiften. Efter denna tidpunkt är avanmälningsavgiften lika mycket som anmälningsavgiften för respektive båtklass.

Baninformation och trafikregler på Rådasjön

Banan är 2000m lång, fast start finns vid 2000 meter. Det finns 6 stycken banor, där varje bana är 13,5m bred. Bojar finns var 10 meter, vid 200m finns röd startzon med bojar var 5:e meter.

  • Bana 1 är närmast mål.
  • Rodd mot start skall alltid ske utanför bana 6.
  • Rodd mot mål skall alltid ske i banan.
  • Uppvärmningsrodd skall alltid ske i banan från startzonen till 750 m.
  • Avrodd skall alltid ske i banan från 1 000 m till 1 750 m.
  • Uppvärmnings- och avrodd skall alltid göras så att det inte stör pågående lopp.

Priser

Till segraren i respektive lopp utdelas plaketter. Vid fler än fyra startande lag utdelas andrapris, vid sju eller fler startande utdelas tredjepris. I ungdomslopp delas priser ut till samtliga pall-placeringar. Prisutdelning sker direkt efter varje lopp.

Vägning

Vägning av lättviktsroddare och styrmän äger rum vid regattaexpeditionen tidigast två timmar och senast en timme före roddarens/styrmans första lopp varje dag.

Regattamöte

Regattamötet hålls digitalt, på torsdag 11 Augusti kl. 18:00. Inbjudan skickas till anmälda klubbar, till den adress som anmälan skickats ifrån.

På mötet deltar tävlingsledare, tävlingssekreterare och ansvarig domare.

Representant för deltagande förening skall vara närvarande vid mötet eller vara representerad av ombud.

Servering

Kaffe, frallor, varmkorv, godis, glass m.m. finns till försäljning i klubbhuset och vid båtplatsen. Lunch kommer att serveras både lördag och söndag i klubbhuset. För att vi ska vara säkra på att maten ska räcka till alla är vi tacksamma om luncherna anmäldes i samband med loppanmälan. Luncher som är förbeställda kan faktureras tillsammans med startavgifterna.

Upplysningar

Upplysningar om tävlingen lämnas av regattans tävlingsledare främst vi e-post regatta.radasio@gmail.com eller direkt till tävlingsledare:

Oscar Gyllensten

Följ oss också på Facebook (Regattaföreningen Rådasiö)

Välkomna till Rådasiö-regattan 2022!

Rulla till toppen