Bästa medlemmar!
I början av mars är det dags för klubbens årsmöte, kallelse i pdf enligt nedan.
Väl mött,
Styrelsen

Kallelse till Årsmötet 2016