Passerkort till ytterdörrar.

 • För att få tillgång till Mölndals roddklubbs lokaler (Sjövallagården och båthuset) tas en engångskostnad ut.
 • Medlemmar kan skaffa antingen digital nyckel i mobilen för 500 kr eller digital nyckel och nyckeltag för 700 kr.
 • Betalning sker till klubbens Bg: 5422-9786 eller Swish 123 669 46 65. Skriv Låssystem+ ditt namn på inbetalningen.

Viktigt att veta

 • Ditt passerkort tecknas under ditt namn och mailadress. Dina inpassager
  registreras i systemet.
 • Appen och taggen är personlig och får inte lånas ut.
 • Medlemmar som tränar på egen hand i lokalerna skall ha egen tillgång till
  låssystemet. Ungdomar som tränar tillsammans med tränare avgör själva om
  de vill ha passerkort.
 • För tillgång till låssystemet krävs det att du har betalat medlemsavgift för
  innevarande år.
 • Om du inte betalar medlemsavgift nästkommande år kommer din access att
  inaktiveras efter påminnelse om inbetalning och senare raderas enligt vår
  integritetspolicy.
 • För tillgång till låssystemet krävs det att du har betalat eventuella fakturor
  till klubben.
 • Kostnaden är en engångssumma och du får inte tillbaka pengarna om du
  väljer att avsluta ditt medlemskap.
 • För att låsa upp ett inaktiverat passerkort tas en administrativ avgift på 200
  kr ut.
 • Om kortet har raderats krävs att ett nytt passerkort tecknas.
 • Mölndals Roddklubb har vid missbrukande eller otillåten användning rätt att,
  utan ersättning till innehavaren, dra in tillgång till låssystemet.
 • När du som medlem fått tillgång till vårt nya låssystem kommer du också
  registreras som tillgänglig för städning av lokalerna. Mer information om detta
  kommer.

FAQ – Låssystem

* Vad händer om jag tappar bort min tagg?

– Du får köpa en ny, och måste meddela förlusten till medlemsregistret@mrk.nu. (Du är
ansvarig för allt nyttjande av din tagg/app.)

* Får man låna ut taggen?

– Nej, tagg och mobilapp är personligt.

* Vad händer om jag glömmer koden?

– Ny kod erhålles till administrativ avgift på 200 kr.

* Min familj vill ha fler än ett kort, kostar det extra?

– Ja, varje kort tecknas separat.

* Får jag släppa in medlemmar utan egna kort?

– Ja, medlemmar utan kort får släppas in, släpp dock inte in någon utomstående utan att
denna förklarar sitt ärende. Se till att personen ifråga lämnar byggnaden före dig. Du
som släpper in personen har alltid ansvar för att personen sköter sig.[/fusion_text][/one_half]