Passerkort

Passerkort till dörren.

  • Ett passerkort till dörren är en engångskostnad och medlemmar kan skaffa ett kort genom att: Betala in 200 kr på klubbens Bg: 5422-9786 Skriv Passerkort + ditt namn på inbetalningen
  • Maila en fyrsiffrig kod du vill registrera tillsammans med ditt passerkort till medlemsregistret@mrk.nu.
  • När din betalning registrerats kommer en personlig bricka att tillverkas för dig.

För att erhålla ett passerkort krävs det att du har betalat medlemsavgift för nuvarande år. Om du inte betalar medlemsavgift nästkommande år kommer ditt passerkort att inaktiveras. Ditt passerkort förtecknas under ditt namn och inpassager registreras.

FAQ – Passerkort

* Ska man betala 200:-/år för korten?

– Nej, kostnaden är en engångssumma och man får inte tillbaka pengarna om man lämnar tillbaka kortet. Kortet avaktiveras om medlemsavgift ej betalas.

* Vad händer om jag försakar mitt kort?

– Du får köpa ett nytt, och måste meddela förlusten till styrelsen. (Du är ansvarig för allt nyttjande av ditt kort.)

* Får man låna ut kortet?

– Nej, kortet är strikt personligt eller bundet till en familj.

* Vad händer om jag glömmer koden?

– Ny kod erhålles till en kostnad av 50:-.

* Min familj vill ha fler än ett kort, kostar det extra?

– Ja, varje kort kostar 200:-.

* Vem äger korten?

– Korten ägs utav Mölndals Roddklubb, som vid missbrukande eller otillåten användning har rätt till att, utan ersättning till kortinnehavaren, dra in kortet. Vid utträde från föreningen skall kortet lämnas tillbaka.

* Får jag släppa in medlemmar utan egna kort?

– Ja, medlemmar utan kort får naturligtvis släppas in, släpp dock inte in någon utomstående utan att denna förklarar sitt ärende. Se till att personen ifråga lämnar byggnaden före dig. Kompisar får lov att “prova på” rodd, men observera att du alltid har ansvar för att personen sköter sig.