Under v 22 kommer arbete med nya roddbanan att utföras. Roddbanan levereras av Polaritas som installerat flera olympiska roddbanor, b l a i Peking och London.